God se wette en God se volk

Udo,

Daar is definitief SLEGS een Woord!

Dit gaan vandag so in die wêreld omdat die Godsvolk vergeet het van al sy God se wette!

Dit begin sommer by Genesis 3:15!!

God straf Sy volk as hulle nie by sy wette hou nie – en veral die groot wet van vermenging! Dit is hoekom dit so gaan in ons land en die wêreld!

Lees gerus (en asseblief tog nie die storieboek wat hulle nou as Bybel publiseer nie, maar die 1933 of 1953 vertaling) Neh 13:3 EN VERAL 25!

Ook het ons die eienaam van God vergeet met die woord baal!! God het ‘n eienaam – “EK IS” – YAHWEH en die Messiah “EK IS VERLOSSER” – YAHSHUA

Wat dink julle beteken die woord Halleluyah anders!! HALELU – PRYS, YAH – YAHWEH!

Kontak my gerus indien u enige verdere inligting of die waarheid uit God se Woord wil hoor.

Winkelsmidt

 

Hallo Winkelsmidt

Ek is nie seker wat jy op ons webblad gelees het wat jou laat besluit het om die pen op te neem nie. Maar nietemin, hier is ‘n paar vrae van my kant af om jou beter te probeer verstaan:

Ek stem saam – daar is slegs een Woord van God. Het ons êrens iets anders geïmpliseer?

Wie, na jou mening, is “die Godsvolk”? Wat is “al God se wette” waarvan ons vergeet het? Sluit dit al 613 wette wat ‘n mens in die Torah kry in? Indien nie, hoekom nie? En wat bedoel jy met “Dit begin sommer by Genesis 3:15”?

Na watter “groot wet van vermenging” verwys jy? Wat beteken hierdie wet presies en aan wie was dit gegee? En hoekom sonder jy juis hierdie wet uit as “groot” bo al die ander 612 wette in die Torah? Is almal nie ewe groot nie?

Wat is so spesiaal aan die 1933 of 1953 vertalings in vergelyking met ander vertalings van die Bybel?

God die Vader is Jahweh. Die Seun van God en ons Verlosser is Jeshua (waarlik mens en waarlik God). Die Heilige Gees is ons Raadgewer en Helper. Stem jy saam?

Ek hoor graag van jou.

Groete

Udo

 

Goeie more Udo

Nee – ek bedoel net dat die hele skrif, vanaf Genesis tot Openbaring gebruik moet word en dat “die Christus van die nuwe testament” geensins iets anders predik as wat in die ou Testament staan nie. (Ek verwys na die persoon se e-pos aan jou) Yahshua het wel van die wette kom vervul en dit vir ons makliker gemaak om na die Vader te gaan deur reeds vir ons sondes te sterf aan die vloekpaal.

Die Godsvolk (Israel) is vanaf Genesis tot Openbaring die volk van Yahweh. Deut. 7:5, Deut. 14:2 ens. Sy eiendomsvolk – dus fisiese twee saadlyne. In Genesis 3:15 lees ons dit.

Al die wette, met uitsondering van die seremoniële wette, is deur God ingestel om steeds te eerbiedig. Selfs die rein en onrein wette soos genoem in Levitikus.

God is duidelik in Sy Woord – jy (Israel) moet jou Heilig (eenkant, apart gesit vir God) hou. Ons mag ons nie vermeng met die ander volke nie. Dit is presies wat van die begin af die probleem was. Israel het hom vermeng, en God het hom afgesny. So ver afgesny dat slegs Noag en sy gesin oorgebly het!

Wel die nuwe bybels (let wel – ek skryf dit juis nie met ‘n hoofletter nie) is geskryf vir die veralgemening van alles. Die 1933 en 1953 Bybels is nader aan die waarheid as die nuwe storieboeke.

Yahweh is baie streng daaroor – Deut. 4:2, 2 Tim 3:16

Ja – ek glo in die Goddelike 3 Eenheid.

Ons (Israel, blanke westerlinge, boervolk) is onder strafgerig. Yahweh het die dier van die veld gestuur om op ons te oorwinter, ons uit te moor. Daar gaan nog hongersnood kom, dan gaan hulle soos die Woord sê, in gelid hardloop, deur die venster spring en voor die voet uitwis. Wat moet Yahweh in elk geval maak met ‘n volk wat nie luister nie, onsedelik is, vermeng, agter ander gode aan hoereer, gay en lesbies is?

Ons het baie ver geval as Godsvolk en Yahweh gaan ons dit ordelik voor oë stel!

Groete

Winkelsmidt

 

Goeie middag, Winkelsmidt

Dankie vir jou terugskryf. Ek verstaan nou effe beter wat jy sê, hoewel ek tog op bepaalde plekke van jou verskil in hoe ek verstaan wat die Bybel leer. Maar eers waar ek saamstem.

Ja, daar is kontinuïteit tussen die Ou en Nuwe Testamente en die sleutel om dit te verstaan lê in die persoon van Jesus. Maar baie mense (soos die persoon wat die vraag gevra het) sukkel steeds om die karakter van die skynbare wrede God van die Ou Testament te versoen met die liefde en verdraagsaamheid wat Jesus verkondig het. Hierdie spesifieke vraag word elders op ons webwerf hanteer, sien Wat van al die geweld in die Ou Testament, Geweld in die Ou Testament en What about slavery in the Old Testament?

God het inderdaad vir Hom ʼn volk uitgekies naamlik Israel, met wie Hy ʼn verbond gesluit het en wat Hom op baie spesifieke manier moes dien en wat hulle onderskei het van al die omliggende volke wat die Here nie geken of gedien het nie. God se doel met so ‘n uitverkore volk was egter om al die nasies tot seën te wees (Gen. 22:18): uit die Joodse volk, God se volk, sou uiteindelik die Messias gebore word.

Jy maak egter die opmerking dat “Yahshua het wel van die wette kom vervul en dit vir ons makliker gemaak om na die Vader te gaan deur reeds vir ons sondes te sterf aan die vloekpaal.”

Jesus is die vervulling van die hele Wet van Moses en daarom nie net sekere dele daarvan soos jy skynbaar suggereer nie (sien Matt 5:18-20). Hoe is Jesus die vervulling daarvan?

 • God se morele wette is vervul deur Jesus se sondelose lewe,
 • God se seremoniële wette is vervul deur Jesus as finale offer (Heb.10), en,
 • God se Verbond met sy volk, Israel, wat deels ook uitdrukking vind in die burgerlike wette wat hulle moes gehoorsaam, is vervul deur Jesus as die Middelaar van ‘n Nuwe Verbond tussen God en mense van alle nasies (Heb. 9:15, sien ook 2 Kor. 3:11).

Die implikasie van die Nuwe Verbond is dat almal wat God se genade aanvaar, deel kry aan Christus se erfenis (Rom. 8:9-11) en dus as “God se volk” gereken word. Dit beteken ook dat die onderskeid tussen Jood en nie-Jood heeltemal opgehef is (sien Hand. 15:5-11, Rom. 10:12, Gal 3:28-29, Kol. 3:11)

Geen Christen wat deel is van God se Nuwe Verbond, staan daarom meer onder enige verpligting om enige wet na te kom nie (Rom. 6:15, Rom. 7:4-6, Gal. 3:2-3, 3:23-25, Gal. 5:1-6,13-14) behalwe die wet van Christus (Gal. 6:2). Ons lewe nou deur die Gees (Rom. 8, Gal 5:16-26) en gehoorsaam sodoende die wet van die liefde (Mark 12:28-31) – nie die Wet van Moses nie.

Jou verwysing na “saadlyne” is na my mening irrelevant. Dit spreek nie tot die wesenlike verskil tussen God se Ou Verbond wat spesifiek en uitsluitlik met die volk Israel gesluit was, en die Nuwe Verbond wat ná Christus se dood en opstanding aan enige persoon uit enige nasie wat Sy genade aanvaar, van toepassing is nie.

Hoewel huwelike met ander volkere se mense spesifiek vir Israel verbied was (nogal skynbaar met opmerklike uitsonderings, sien Deut. 21:10-14), juis omdat hulle op ʼn spesiale manier vir God afgesonder moes wees, is gemengde huwelike onder die Nuwe Verbond geensins ʼn probleem nie. Waarom sou dit ʼn probleem wees? Vir ons konteks: is daar iets inherent anders aan iemand wat nie ʼn “blanke westerling” of “boervolk” is nie, veral as hulle ook Christene is? Indien wel, wat maak hulle anders? En wat maak jy met gedeeltes soos Hand. 15:5-11, Rom. 10:12, Gal 3:28-29 en Kol. 3:11?

Ek het reeds genoem waarom ons, vanuit ʼn Nuwe Testamentiese perspektief, nie meer die term “Godsvolk” aan een nasie of homogene groepering van mense kan koppel nie. Maar jy noem iets wat vir my taamlik verwarrend en selfs teenstrydig voorkom. Jy praat van “ons” en dan in hakies skynbaar as verwysend na “Israel, blanke westerlinge, boervolk”. Maar niemand in die Bybel wat ʼn Jood of Israeliet was, of selfs vandag, sal as ʼn “blanke westerling” beskryf kan word nie, maar eerder as “Semitiese Midde-Oosterlinge”. Trouens, in die Nuwe Testament sou dit meestal die heidene gewees het (soos die Grieke en Romeine) wat in vandag se taal as “blanke westerlinge” beskryf sou word. So waarom is “blanke westerlinge” skielik so spesiaal? En wat maak die “boervolk” so spesiaal?

Dan laastens. Jou karakterisering van die “nuwe bybels” as “storieboeke” is onwaar en ongelukkig oningelig. Dit is glad nie so dat die 1933 en 1953 vertalings nader is aan die waarheid nie. Inteendeel, op plekke is hulle juis verder weg van die oorspronklike woorde wat die skrywers neergepen het. Die punt is nie dat hulle daarom geheel en al onbetroubaar is nie, maar dat alle vertalings hulle foute het. As jy meer hieroor wil uitvind, dan kan jy gerus die volgende artikel van my lees: God se Woord en Bybelvertalings

Wel, hiermee weer eens ʼn paar opmerkings en vrae aan jou. Ek hoor graag van jou.

Groete

Udo

Sien ook:

2 Comments

 1. HHmnnn ! Die Vader se wette/instruksies is vervul/aan kruis vasgespyker/nie meer van toepassing en deur sy “seun” as onnodig bestempel?
  Mense, julle het ‘n “helse” “surprise” wat op julle wag ! Die ware Messias waarsku IN DIE “NUWE TESTAMENT” dat aan die einde van dae daarop gelet moet word om NIE DIE SABBAT TE OORTREE wanneer daar berge toe gevlug word ! Watter Sabbat? Wel toe hy die aarde bewandel het was daar net die 7dag Sabbat ! Handelinge 15 word dit deur al die appostels/dissipels besluit dat hulle wat hulle by die Vader se volk wil aansluit, moet op die Sabbat na die Sinagoge gaan om “Moses”/eerste 5 boeke aan te leer! Hoe dink julle is Rut toegelaat om by die Volk aan te sluit? Kon sy maar haar Moabittiese/heidense wette saamsleep die volk in?

  Mense, julle kerk bagasie is besig om julle oee geblind te hou ! Kom uit haar uit en moenie terugkyk soos Lot se vrou nie.

  Jou geloof word gedemonstreer met jou werke ! Hoe anders sal ons ‘n Christen kan uitken als om hom/haar op sondag of 25desember dop te hou?

  Jou werke en woorde gaan jou oordeel, so wees versigtig wat jy swart op wit neerskryf !

  Groete
  Rob

  • Hallo Rob
   Dit maak nie gewoonlik vir gesonde gesprek om mense sommer so uit die staanspoor met die hel te dreig nie. Maar, ons was al voorheen in gesprek en ek het jou toe al op jou swak gespreksvaardighede gewys. Lyk my niks het sedertdien verander nie; eintlik verdien jy daarom nie ʼn reaksie nie…
   Jy verwys na Handelinge 15 en spesifiek na vers 21 as jy sê dat “dit deur al die appostels/dissipels besluit dat hulle wat hulle by die Vader se volk wil aansluit, moet op die Sabbat na die Sinagoge gaan om “Moses”/eerste 5 boeke aan te leer!” Nou, die feit dat jy dink dat dit is waarop die apostels besluit het (snaaks genoeg noem hulle niks daarvan in vers 28-29 toe hulle hul brief opgestel het nie) wys hoe bevooroordeeld jy werklik is en hoe jy bloot lees wat jy graag wil lees.
   Jy vra hoe ʼn mens ʼn Christen kan uitken? ʼn Christen word gekenmerk as iemand wat die vrug van die Gees dra (sien Gal. 5:13-26 en Kol. 3:12-17), omdat hulle deur die Gees nuut gemaak is toe hulle deur die genade van die Here redding deur geloof ontvang het en hul harte gereinig is (sien weer die einste kerkvergadering van Handelinge 15 en spesifiek verse 9-11, sien ook Romeine 10:12-13). Ek sien nêrens dat die apostels die onderhouding van die Sabbat of enige ander Joodse wet, soos die besnydenis of enige ander wet, as voorwaarde stel om gered te word nie.
   Jy maak dus ʼn karikatuur van wat dit beteken om ʼn Christen te wees! ʼn Christen word gekenmerk deur wat hulle elke dag doen en sê, en nie deur hulle bloot op ʼn Sondag of Kersdag dop te hou nie.
   Verder, die manier waarop nie-Jode dus as deel van God se volk gereken word, en God self het bepaal hoe dit gebeur (sien Hand. 15:14, sien ook Gal. 3:29), is nie deur êrens aan te sluit nie soos jy verkeerdelik dink nie, maar deur geloof gereinig te word. Of dink jy die apostels was verkeerd met hul gevolgtrekking in Handelinge 15:9-11? Of Paulus in Romeine 10:11-13?
   Maar as hulle reg was, waarom dreig jy my dan met ʼn “helse surprise”?
   Miskien moet jy vir ʼn slag jou eie motiewe goed ondersoek en vra of jy werklik ʼn Geesvervulde gesindheid openbaar en of jy nie maar bloot uit selfgeregtigheid oral op die internet kommentaar lewer nie – want jou werke en woorde oordeel jou…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.