Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Jesus was ‘n gewone mens volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!