Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by A Critical Analysis of Piet Croucamp’s Case Against God volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!