Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Are Human’s Free Will Choices Scripted by God? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!