Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Examining Abel Pienaar’s case for not knowing God volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!