Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Wat is die verskil tussen ons siel en ons gees? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!