Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Wat is Karen Armstrong se siening van God? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!