Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Wat is die verhouding tussen kennis en ervaring? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!