Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Help, my vriend is besig om sy geloof te verloor… volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!