Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Die wet van Moses en die wet van Christus volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!