Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Why did God create us incapable of not sinning? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!