Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Does the idea of omnipotence make sense? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!