Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Job en die wrede God volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!