Die Bestaan van God

IS DAAR REDES OM IN GOD TE KAN GLO?

GOD EN DIE WETENSKAPLIKE METODE:

WIE IS GOD?

KOMMENTAAR EN KRITIEK OP DIE ATEïSTIESE SIENING:

‘N EVALUERING VAN PHILIP PULLMAN SE ‘THE GOLDEN COMPASS’:

‘N EVALUERING VAN RICHARD DAWKINS SE ‘THE GOD DELUSION’:

 

Sien geselekteerde videos oor hierdie onderwerp.

 

Die volgende lys boeke is nie noodwendig ‘n onderskrywing van al die sienings van enige outeur nie en ook nie enige ander boeke wat sodanige outeur mag geskryf het nie. Hierdie voorgestelde boeke het ten doel om die leser bewus te maak van die wye verskeidenheid van belangrike sake en areas aangaande ‘n komplekse tema en om verdere ondersoek en studie te stimuleer.

Die meeste van die boeke skakel na Amazon waar boekbeskrywings en resensies beskikbaar is. Bestellings en betalings kan ook gerieflik en veilig by die volgende webwerwe gedoen word: Loot, Takelot

The Existence of God

Beginner level:

Intermediate level:

Advanced level:

Responding to Atheism:

Exploring the Concept and Reality of Miracles: