Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Hoekom het God nie oor begin toe Adam gesondig het nie? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!