Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Blaise Pascal en die vraag na God se bestaan volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!