Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by The relation between Scripture and science volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!