Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Wat is Christelike Apologetiek en hoekom is dit belangrik? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!