Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Die Wrang Vrugte Van Situasionele Etiek: Die ‘Lee Mathews’-Saak volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!