Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by East Rand Apologetics Conference 2011 volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!