Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Jesus’ Resurrection and the Failure of the Hallucination Theory volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!