Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Hoe praat ek met iemand wat ontken dat God bestaan? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!