Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Waar verwys die skrif na homoseksualiteit? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!