Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Is daar nie dalk rede vir mense se ongeloof nie? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!