Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Was Paulus ‘n valse profeet? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!