Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by First ever world-class debate on the resurrection in South Africa? (Pretoria debate) volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!