Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by As God in beheer is, hoekom lyk die wêreld so? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!