Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Molinisme: Nagedink oor die Verlossingsleer volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!