Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Is die Kalaam kosmologiese argument geldig? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!