Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Wat is die groter visie van die apologetiek? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!