Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Hoe is Jesus verbatim aangehaal as hy alleen was? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!