Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Waarom is dit so moeilik om die Bybel reg te verstaan? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!