Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Jesus as Seun van God is absurd volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!