Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Leibniz se argument vir God se bestaan volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!