Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Are we justified to believe in God without evidence? (Part 3) volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!