Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Jesus: hoe om ʼn naam te verduister volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!