Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Wie was Paulus se “theos”? volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!