Kontak

Udo Karsten (Wie is Udo?)

André van Zyl (Wie is André?)

Johan Erasmus (Wie is Johan?)

 • Tel: 082-491-2463
 • Sien ook: Dialoog

Roedolf Botha (Wie is Roedolf?)

 • Tel: 082-8262-641
 • Sien ook: Dialoog

Meer oor die lede van AntWoord (Kruispad-artikel)

Hoe kan jy betrokke raak?
 • Bid asseblief vir AntWoord se personeel en aktiwiteite
 • Ontvang gerus ons nuusbrief – e-pos: antwoorde@yahoo.com
 • Stel vrae, lewer kommentaar en wees krities oor enige van die artikels op AntWoord se webwerf – ons leer graag by ander se perspektiewe en insigte.
 • Nooi AntWoord na jou kleingroep of gemeente, of selfs net vir ‘n gesprek oor ‘n koppie koffie, om enige onderwerp rakende die waarheidsaansprake van die Christelike geloof toe te lig.
 • Stel jou hulpbronne soos jou unieke gawes, talente of vermoëns aan AntWoord beskikbaar (bv. grafiese ontwerp/drukwerk, oudiovisuele opname/redigering, geskrewe taalversorging, bepaalde vakkundige toeligting/kommentaar, gasvryheid aan reisende sprekers, kamp of lesings-venues, ens.)
 • Ondersteun AntWoord finansieel deur ‘n donasie te maak. AntWoord is ‘n nie-winsgewende entiteit wat bestaan om die kerk (waar sy ookal as die liggaam van Christus bestaan) te dien en ons is volledig afhanklik van die goedgunstige bydraes van individue om bepaalde dienswerk te kan verrig.

Indien jy op enige van bogenoemde maniere wil betrokke raak, stuur asseblief ‘n e-pos aan Udo by antwoorde@yahoo.com

AntWoord se bankbesonderhede is soos volg:

 • Rekening naam: Antwoord
 • FNB, tjekrekening: 62393022539
 • Melville: 256505
 • Verwysing: Naam en van