Die Wetenskap en Geloof

KWESSIES RAKENDE DIE VERSOENBAARHEID TUSSEN DIE BEOEFENING VAN DIE WETENSKAP EN GELOOF IN GOD:

KWESSIES RAKENDE SKEPPING EN EVOLUSIE:

 

Die volgende lys boeke is nie noodwendig ‘n onderskrywing van al die sienings van enige outeur nie en ook nie enige ander boeke wat sodanige outeur mag geskryf het nie. Hierdie voorgestelde boeke het ten doel om die leser bewus te maak van die wye verskeidenheid van belangrike sake en areas aangaande ‘n komplekse tema en om verdere ondersoek en studie te stimuleer.

Die meeste van die boeke skakel na Amazon waar boekbeskrywings en resensies beskikbaar is. Bestellings en betalings kan ook gerieflik en veilig by Loot en Takelot gedoen word.

Is daar ‘n kortlys van boeke wat aanbeveel kan word? Ja, daar word in elke kategorie drie boeke vir hierdie doel uitgesonder, so let op die boeke wat in blou aangedui is.

Doing Science and Believing in God: Exploring the Interface

Beginner level:

Intermediate level:

Advanced level:

The Discoveries of Science as Pointers of Transcendence

 Beginner level:

Intermediate level:

Advanced level:

Different Views on Creation and Evolution

 Different Views on the Creation Account in Genesis

A Perspective: Intelligent Design
Beginner level:

Intermediate level:

Advanced level:

A Perspective: Theistic Evolution