Verskillende Godsdienste

DIE AARD VAN GODSDIENS:

VERSKILLE IN GODSDIENSTE:

ATEïSME (Nie as sulks ‘n godsdiens nie, maar ‘n siening met godsdienstige implikasies):

ISLAM:

OOSTERSE GELOWE:

AFRIKA-GODSIENSTE:

KULTES:

ANDER:

 

Die volgende lys boeke is nie noodwendig ‘n onderskrywing van al die sienings van enige outeur nie en ook nie enige ander boeke wat sodanige outeur mag geskryf het nie. Hierdie voorgestelde boeke het ten doel om die leser bewus te maak van die wye verskeidenheid van belangrike sake en areas aangaande ‘n komplekse tema en om verdere ondersoek en studie te stimuleer.

Die meeste van die boeke skakel na Amazon waar boekbeskrywings en resensies beskikbaar is. Bestellings en betalings kan ook gerieflik en veilig by die volgende webwerwe gedoen word: Loot, Takelot

Is daar ‘n kortlys van boeke wat aanbeveel kan word? Ja, daar word in elke kategorie drie boeke vir hierdie doel uitgesonder, so let op die boeke wat in blou aangedui is.

The Concept of a Worldview

Comparing World Religions

A Critique of Religious Pluralism