Sterre-tekens

Hallo Udo

Is daar waarheid in sterre-tekens?

Winkelsmidt

 

Hallo Winkelsmidt

Dit lyk my of jou vraag spesifiek te doen het met die konsep van ‘astrologie’. Die Encarta Encyclopedia beskryf astrologie soos volg:

  • “Astrology, the study of the positions and movements of astronomical bodies—particularly the Sun, Moon, planets, and stars—in the belief that they correspond to events on Earth.
  • Astrologers believe that the position of astronomical bodies at the exact moment of a person’s birth and the subsequent movements of the bodies reflect that person’s character and, therefore, his or her destiny. Scientists have long rejected the principles of astrology, but millions of people continue to believe in or practice it.
  • Astrologers create charts called horoscopes that map the position of astronomical bodies at certain times, such as when a person is born. A horoscope is illustrated by a circle, called the ecliptic. The ecliptic is the plane on which the Earth orbits around the Sun in a year. It is divided into twelve sections, called the signs of the Zodiac, which include Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces.
  • Astrologers assign every planet (which in astrology includes the Sun and Moon) with a particular sign, depending on where that planet appears on the ecliptic at the time for which the horoscope is cast. Each planet represents basic human drives, and each sign represents a set of human characteristics. When astrologers designate a person as a certain sign—a Leo or a Pisces, for example—they are referring to the person’s Sun sign, meaning the sign that the Sun occupied at the time of the person’s birth.” –

Dit is my oortuiging dat die ‘waarheid’ wat daar in iets soos sterre-tekens of horoskope is (‘n ‘horoscope’ is bloot die toepassing van ‘n Zodiac teken – of ‘star sign’ – op iemand se lewe) baie subjektief afhanklik is van die persoon wat daardie waarheid glo. Met ander woorde, hoe meer ‘n mens dink dat jy werklik ‘waarheid’ in die sterretekens raaksien, hoe meer gaan jy daarin probeer soek na nog meer ‘waarheid’, en hoe meer jy soek, hoe meer ‘waarheid’ gaan jy dink het jy gevind. Dit geld vir baie ander soorte toekomsvoorspellings of ritualistiese praktyke.

Die probleem is dat sulke subjektiewe geloof oor die waarheid of nuttigheid van iets soos die sterretekens nie maar net ‘n onskuldige selfmisleiding is nie. Ek glo dat al hierdie soort aktiwiteite (sien die vrae hieronder) die gevaar inhou om ‘n mens daarin vas te vang en selfs dat dit okkulties kan begin raak. Alle okkultiese aktiwiteite word verbind aan ‘n demoniese werklikheid en is daarom bedoel om as plaasvervangers van God te dien. Selfs al is daar geen overte okkultiese aanduiding in iets soos die ‘waarheid’ in sterre-tekens nie, moet ‘n mens die moontlikheid erken dat dit tog ‘n subtiele demoniese manier kan wees om mense te weerhou van ‘n fokus op God, sy Woord en sy leiding deur die Heilige Gees. Die feit is dat ‘n klomp aktiwiteite in die Bybel deur God verbied word juis omdat dit die inherente potensiaal het om God en sy wil te ondermyn.

So in kort: Astrologie is ‘n nie-Christelike praktyk wat God in die Bybel baie direk veroordeel. Die rede daarvoor is dat dit eintlik ‘n plaasvervanger verteenwoordig vir God (afgodsdiens), of dit nou ‘n demoniese onderbou het of nie. Iemand wat erns maak met sy/haar verhouding met God en die belangrikheid van die Bybel wanneer dit kom by hoe Hy ons lei, hou homself of haarself nie op met sterre-tekens nie.

Kyk gerus hieronder na vrae (met skakels na Got Questions?) wat verband hou met aktiwiteite wat almal die potensiaal het om uiteindelik ons verhouding met God te ondermyn. Ek dink die antwoorde daarop is gebalanseerd en deurdag.

Groete

Udo

Vrae oor alternatiewelike aktiwiteite en medisynes met die doel om liggaamlike en geestelike welstand te bevorder:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.