Sonde vergifnis en die oordeelsdag

Hallo Udo

As ons om vergifnis vra en opreg berou het, dan vergewe God ons. Waarom doen ons dan nog verantwoording wanneer ons eendag voor God staan? Is ons dan nie reeds vergewe nie?

Groete

Winkelsmidt

 

Hallo Winkelsmidt

Jy is heeltemal reg oor sonde vergifnis. Wanneer God ons (almal wat Christus se genade aanvaar het) sonde vergewe, dan hou Hy dit NOOIT weer teen ons nie. Ek dink jy verwys in jou vraag miskien na verse soos 2 Korintiërs 5:10 en Romeine 14:10-12 wat daarvan praat dat almal eendag voor die regterstoel van God sal staan en dat elkeen dan rekenskap sal moet gee van wat hulle op aarde gedoen het. Ek het vir jou die volgende gedeeltes opgespoor wat dit baie mooi verduidelik (die volgende aangehaalde gedeeltes is deel van ‘n groter artikel wat hier gevind kan word).

“Scripture teaches that all sins, both confessed and unconfessed, have been forgiven and taken care of by the work of Christ on the cross, so the Christian will never face those sins again at the judgment. The following verses demonstrate the basic principle of the complete and finished nature of Christ’s Work:

  • Romans 5:19 For as through the one man’s disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the One the many will be made righteous.
  • Colossians 2:10 and in Him you have been made complete, and He is the head over all rule and authority;
  • Hebrews 8:12 For I will be merciful to their iniquities, And I will remember their sins no more.
  • Hebrews 10:14, 17-18 For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified. … 17 “And their sins and their lawless deeds I will remember no more.” 18 Now where there is forgiveness of these things, there is no longer any offering for sin.
  • Isaiah 38:17 Lo, for my own welfare I had great bitterness; It is Thou who hast kept my soul from the pit of nothingness, For Thou hast cast all my sins behind Thy back.
  • Isaiah 44:22 I have wiped out your transgressions like a thick cloud, And your sins like a heavy mist. Return to Me, for I have redeemed you.
  • Psalm 103:12 As far as the east is from the west, So far has He removed our transgressions from us.”

“We cannot come into judgment. Why? Because Christ has born our judgment by being made a curse in our place:

  • Romans 5:1 Therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ,
  • John 3:18 He who believes in Him is not judged; he who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.
  • John 5:24 Truly, truly, I say to you, he who hears My word, and believes Him who sent Me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.”

“With reference to sin, Scripture teaches that the child of God under grace shall not come into judgment (John 3:18; 5:24; 6:37; Rom. 5:1; 8:1; 1 Cor. 11:32); in his standing before God, and on the ground that the penalty for all sin—past, present, and future (Col. 2:13)—has been borne by Christ as the perfect Substitute, the believer is not only placed beyond condemnation, but being in Christ is accepted in the perfection of Christ (1 Cor. 1:30; Eph. 1:6; Col. 2:10; Heb. 10:14) and loved of God as Christ is loved (John 17:23).”

“Then why do we have to confess sin? And why does God judge believers for unconfessed sin as with Ananias and Sapphira in Acts 5 and some of the believers in Corinth in 1 Corinthians 11:28f? Because this is a completely different matter. Unconfessed sin relates to fellowship in this life, not to our relationship or standing with God. Unconfessed sin stands as a barrier to fellowship and His control over our life. Confession means we agree with God concerning our sin and want to get back under God’s control. Daily forgiveness of those who are within the family of God is distinguished from judicial and positional forgiveness which was applied forensically to all of a person’s sins the moment he believed in the Lord Jesus Christ. We need to distinguish between fellowship forgiveness and legal or forensic forgiveness that justifies us and gives us a standing before God through Christ.”

“Christ paid the penalty for the believer’s pre- and post-conversion sins. The believer will forfeit rewards which he could have received, but he will not be punished in the judicial sense of “paying” for his sins.”

Wanneer alle mense eendag voor die regterstoel van God te staan kom, oordeel God mense nie om te bepaal wie hemel of hel toe gaan nie. Wie hemel of hel toe gaan is al voor die oordeelsdag bepaal, deurdat sommige mense in hul lewe op aarde Sy genade aanvaar het en ander dit verwerp het. Die verantwoording wat gelowiges aan Jesus sal doen het te doen met Sy oordeel van hul lewens met betrekking tot watter beloning hulle sal ontvang (m.a.w. sommige ontvang volgens wat hulle gedoen het ‘n groter beloning as ander – sien Open. 22:12, 1 Kor. 3:12-15, 2 Kor. 5:10, 1 Kor. 4:5). Die anderkant van die muntstuk is dat ongelowiges ook deur Jesus geoordeel sal word om te bepaal wat hulle toekom volgens wat hulle op aarde gedoen (m.a.w. sommige se straf is groter as ander – sien Lukas 12:46-48).

Ek hoop bogenoemde help jou effens. Indien iets steeds onduidelik is of as ek bygedra het tot enige verwarring, dan moet jy asseblief verdere vrae vra. (Sien ook “Kan God ons nie maar net vergewe nie?”)

Groete

Udo

 

Hallo Udo
Ek hou van die bogenoemde artikel – maar ek wonder oor die gedeelte wat jy skryf “die Skrif dat alle sondes bely en onbely is vergewe en versorg deur die werk van Christus aan die kruis”. Wat van 1 Joh.1:8 -10 en 1 Pet. 4:17-18. Wat my nou laat  dink as ek seker sondes nog doen sal ek nog hemel toe gaan maar nie n groot beloning kry nie. Lees ook 2 Pet 2:1-22

Dankie vir die artikel.

Winkelsmidt

 

Hallo Winkelsmidt

Dankie vir jou kommentaar.

Ek dink die punt is bloot, soos jy tereg opmerk, dat onbelyde sonde nie ‘n Christen se redding beinvloed nie. As dit wel die geval was, dan sou ‘n mens nooit kon seker wees van jou redding nie (daar is altyd onbelyde sonde in ons lewens, want niemand bereik morele perfeksie in hul aardse lewe nie), en dan word die aksie van sondebelydenis ‘n soort verdienste wat gedurig jou redding bepaal. Onbelyde sonde is natuurlik wel ‘n probleem, want ons kan nie regtig groei in ons verhouding met die Here as ons willens en wetens sonde doen en nie erns maak met die Heilige Gees se werk in ons om al meer aan Jesus gelykvormig te word nie (heiligmaking).

Ek dink die volgende sê dit goed: Sin of whatever kind, cannot destroy the rigid shell of justification in the believer’s life, but it often does penetrate the delicate and growing membrane of our sanctification, which is to our anguish and to the grievance of the Holy Spirit.

Ek hoop dit maak sin?

Groete
Udo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.